1984             Galpestykket

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                    

Galpestykket er udstykket fra matr. 17, Vestervang, som oprindelig havde været under Ledreborg Slot, men blev selvejergård efter branden i 1914. I 1979 blev det vedtaget, at man ville give navnet Galpestykket, da det var et gammelt marknavn i Svogerslev ifølge fhv. skoleinspektør Bondrup Hansen og da anvendelse af gamle marknavne er udbredt i Svogerslev. Efter en del diskussion, hvor navne som Guldbjerg og Ellebæk blev overvejet, blev vejnavnet,  Galpestykket, og byggeriet Ellebæk. Navnene blev en realitet i 1983.