1905            Vestervang

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

                                                             

Vestervang (matr. nr. 17)  lå nord for byen. Gården blev udflyttet i 1905-07 og nedrevet i 1983 for at give plads til Galpestykket. De to lindetræer ud til Kongemarksvej, der markerede indkørslen til Vestervang, står stadig. Lige overfor Vestervang på den anden side af Kongemarksvej ses fodermesterboligen til Vestervang i det nuværende Søbredden. Gården hørte under Ledreborg Slot indtil den blev selvejergård kort tid efter branden i 1914. Vestervang blev købt af kommunen i 1967 af dødsboet efter sognefoged Ingeborg Rasmussen, og det åbnede muligheder for at udstykke ejendommens jord nærmest den gamle landsby.