1967             Nordgårdsvej

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

Nordgårdsvej var oprindelig blind og endte ved indkørslen til Nordgårdens stuehus. Resten af vejen blev udstykket fra to af landsbyens gamle gårde : Matr. 13 Mikkelslyst og matr. nr. 17 Vestervang. Vestervang blev købt af kommunen i 1967 af dødsboet efter sognefoged Ingeborg Rasmussen, og det åbnede muligheder for at udstykke ejendommens jord nærmest den gamle landsby. Nordgårdsvej blev derefter forlænget mod vest til Skolevej.