1568                 Mål og vægt

Pengeværdier

De middelalderlige kornmål var rummål, ikke vægt. Man delte op i:

1683 indførtes Åbo-målet over hele landet:

Inddelingen var ikke kun til angivelse af kornmængder (rummål). Når man omregnede til tønder hartkorn, var det tillige et mål for værdien af et jordareal. Som arealmål anvendtes fra 1681 tønder land, hvor én tønde land var sat til 14.000 sjællandske kvadratalen (og 1 alen lig med 63 cm). Ved udarbejdelsen af Christian V's matrikel 1688 indførtes værdimålet tønder hartkorn på den måde, at den dyrkede jord blev vurderet efter bonitet og derpå omregnet til et vist antal tønder hartkorn pr. tønde land. På baggrund af hartkornet blev der så udskrevet skatter på landet og af byernes markjorder.