Tuse herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Tuse herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet 

 

Bispegods

Bispens Dragsholm len
Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Skt. Anna altrene i Roskilde Domkirke
Skt. Barbaras alter i Roskilde Domkirke
Helligkorsalteret i Roskilde Domkirke
Johannes Evangelistens kapelalter i Roskilde Domkirke
Skt. Katrines ældre alter i Roskilde Domkirke
Skt. Laurentius' alter i Roskilde Domkirke
Hellig Tre Kongers alter i Roskilde Domkirke
Skt. Vilhelms alter i Roskilde Domkirke