Toke Stigsen
Niels Stigsen

Provste

Provstedømmets økonomi

Slægtens stamtavle            

Toke Stigsen (* 1188) er af Hvideslægten, og hans bror Niels var biskop i Roskilde. Toke blev domprovst efter Anders Sunesen. Denne bliver senere ærkebiskop i Lund. Her afløses han 1254 af Jacob Erlandsen fra Roskilde. Toke var meget optaget af munkeliv og var især glad for Sorø Kloster. Derfor testamenterede han sin halve hovedlod til dette kloster i sjælegave. Det, han gav klostret, var gods i Suserup i Lynge.