1070      Bisp Vilhelm viser kongen bort
Saxos forklaring

Vilhelms død

Svend Estridssen

Kongens anger

Oversigt over biskopper

Illustration af Louis Moe til Saxos Gesta Danorum.

Vilhelm var klerk fra Bremen. Saxo kan fortælle flere historier om Vilhelm og især om hans forhold til kong Svend, som han blandt andet skulle have jaget ud af domkirken. Men historierne om Vilhelm og Svend er vandresagn. Om Vilhelm vides rent faktisk ikke meget mere end Roskildekrønikens ord og så, at Vilhelm kan være den biskop, der påbegynder fornyelsen af domkirken efter at have modtaget Estrids godsgave, den tidligst omtalte gave til nogen dansk kirke.

Vilhelm dør i 1073, få år før Svend Estridsen. Deres grave findes i Roskilde domkirke, hvor de jordiske rester blev undersøgt i begyndelsen af vort århundrede. Bisp Vilhelm er nævnt i Roskildekirkens anniversarium. Han efterfølges af Svend Nordmand.