1665                Herman Schrøder
Gert Schrøder
. Eva Schrøder (Motzfeld)

Borgmestre

Huset på Torvet

Schrøder-familien

Herman Schrøder er født 1615 som søn af købmand og borgmester i Roskilde Gerd Schrøder. Han blev uddannet som en adelsmand ved rejser i udlandet og studier ved flere universiteter. Ved faderens død 1643 overtog han faderens forretning, huset på Torvet og blev som sin far borgmester. Sønnen Gert havde en ven ved navn Johan Monrad (præstesøn, der siden blev meget rig, købte godser og blev adlet), som han boede sammen med i sin moster, Marie Motzfelds hus i København. Her boede også mosterens søn, altså Gerts fætter, den senere rigskansler Peter Schumacher, der blev greve af Griffenfeldt. Johan Monrad skrev om Herman Schrøder, efter at han og Gert havde besøgt Roskilde: "En meget usædvanlig, forstandig og fornem mand, der havde rejst længe og opretholdt en stor korrespondance med fremmede lande". Herman Schrøder og hustruen Eva Motzfeld oprettede 1650 et legat til underhold af fattige disciple i latinskolens nederste klasser. Efter hans død bestyredes dette af Christiane Meyercrone og hendes søsterdatter. Herman Schrøder døde 1665.

Ægteparret Herman Schrøder og Eva Motzfeld hviler under en ret enkel gravsten i domkirkens fornemme midtergang. Den har en længere latinsk indskrift.