1654                Torvet 1
Gert Schrøder
Herman Schrøder
Eva Schrøder (Motzfeld)

Porttræ

Vurdering 1677

                                                                         

Den schrøderske købmandsgård (B) har nok været en anselig ejendom, og da den angiveligt lå på hjørnet Torvet/Bispegårdsstræde, må det være den iøjnefaldende, paladsagtige gotiske bygning, Resen har tegnet, og som skyder sig frem mod torvet. Det er uden tvivl Torvets fornemste hus. Af grundtaksten 1682 fremgår det, at den har ligget ud mod torvet og været dets højest vurderede ejendom.  Der var tale om et vidtstrakt kompleks med hovedbygning mod torvet og bagved en lang længe (lade- og pakhuslænger) ned langs Bispegårdsstræde helt ned til bisperesidensens grund. Der var hele tre udkørsler til strædet. Så godt som alle husene var to etager høje og godt indrettet. Længen har været i bindingsværk. Der er faktisk på Roskilde Museum bevaret en portoverligger fra en af de tre udkørsler. Selve beboelseshuset er ikke beskrevet, men vi kan gætte på, at det er det, Resen har tegnet sit kort. Det eneste i sin art i borgerbyen. På et senere kort fra 1790—91 er det gamle navn Bispegårdsstræde slettet til fordel for en nyere betegnelse: Eva Schrødersstræde

Gården eller resterne af den forsvinder helt i 1835, da Nytorv laves.