1869         Borgmester Blechingberg

Rådhuset fra 1839

Kongeudnævnte borgmestre

Justitsråd Carl Daniel Friboe Blechingberg (1825 - 1890) udnævnes 1869 til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde. Han  afløses ved sin død 1890 af Theodor Johan Aagaard.