1837         Borgmester Foss

Rådhuset fra 1839

Skydeskive 1841

Kongeudnævnte borgmestre

Slægten Foss

Borgmester Lauritz Foss (1787-1875) ses på billedet på den skydetavle, maleren Vilhelm Marstrand malede i anledning af, at agent Søren Borch blev fuglekonge i 1841. Han blev borgmester i 1837, hvor han afløste Georg Fritz, der var konstitueret i embedet. Foss var, da billedet blev malt, Marstrands svigerfar (var forlovet med en datter af Foss, en forlovelse, der dog blev ophævet kort tid efter). Foss var også Politimester. Fotografiet herunder viser Foss på hans ældre dage. Det stammer fra Fritz Emil Hansens fotografiske Etablissement.