1905         Borgmester Hammerich

Rådhuset fra 1883

Kongeudnævnte borgmestre

Stamtavle for slægten Hammerich

 

Kontorchef i justitsministeriet Kay August Hammerich udnævnes 1905 til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde som afløser for Theodor Aagaard, som døde samme år. Hammerich er født 10/3 1861 og døde 1946. Han blev, da han fratrådte som borgmester,  Direktør i Købstædernes Brandforsikring. Han var gift med Louise Camilla Bentzen.