Ærkedegn Petrus Herpa

 

Ærkedegne

Degnedømmets økonomi

 

Magister Petrus Herpa var ærkedegn i Roskilde. Han nævnes 1334 og døde 1336. Han er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.

I sit testamente giver han Vor Frue Kirke i København 3 Ører korn jordskyld (tres oras terrarum in censu) i Herstathæ westræ (Herstedvester, i dag Albertslund Nord), hvor der kan sås en halv læst (marca) korn; af Indtægten tilfalder den ene halvdel kirkens bygning, for den anden holdes hans årtid hvert år.