Ærkedegn Macharius Magnussen

 

Ærkedegne

Degnedømmets økonomi

 

Macharius Magnussen var ærkedegn i Roskilde. Han døde 5/10 1368 og er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.

I Domkirkens gavebog står der 1368: "I det Herrens År 1368 døde magister Macharius, Roskilde ærkedegn, efter kort i forvejen at være vendt hjem fra universitetet i Paris; han gav kannikkerne 16 ørtug (værdiangivelse) jord i skyld i Testrup til at højtideligholde hans årtid (messe) for." To år før var han bleven valgt til rektor for Pariser-universitetet og endte altså som indehaver af ærkedegneværdigheden i kapitlet i Roskilde. Han var også kannik i Lund.