Provst Jakob Knudsen

Provste

Provstedømmets økonomi

Jakob Knudsen, som døde ca. 1403, købte gods i Strø herred af Jens Olufsen af Ledøje 1400, og skænkede det som sjælegave til Esrum Kloster samme år. Det var 4 gårde i Tollerup og Hågendrup. Han blev biskop i Bergen 1401.