Esrum Kloster i Strø herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Strø herred, som dog ikke lå så langt fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Strø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melby Asserbo

(1)

Stiftergods (privat gave fra ærkebiskop Eskild). Givet ved grundlæggelsen 1151 og bekræftet i brev fra Eskild 1160. Mageskiftet af biskop Absalon som til gengæld gav Esrum jord i skoven Ørved ved Esrum. Han gav godset til Sorø kloster,, som senere mageskiftede Asserbo med Undløse, men fik det retur i en senere gave fra Absalon.

Hågendrup 3 Sjælegave givet i brev 1400 fra Jakob Knudsen, provst i Roskilde for sig og sine forældre. Knudsen købte godset samme år af Jens Olufsen af Ledøje. 
Tollerup 1
Tjæreby Tjæreby (1) Gave fra  Niels af Halland mageskiftet med  biskop Absalon som gav klosteret Davidstorp.

Torup Torup (1)
Strø

 

Sigerslevøster 1 Sjælegave for Birthe Bondesdatter Thott givet 1485 af enkemanden Johan Oxe til Torsø sammen med gods i Lystrup og Udlejre.
Bekræftelse af moderens sjælegave fra Axel Brahe til Krageholm, søn af Birthe Bondesdatter Thott
Ølsted Grimstrup (1) Anders Ingemarsen giver gods i sjælegave, som klostret 1286 mageskifter med Poul Hvid, foged på Søborg, for gods i Holbo.
Ølsted (2) Afgives ved mageskifte 1494 med Æbelholt kloster for gods i Lynge og Holbo.
Lille-Lyngby Store-Lyngby (1) Erhvervet 1497 i mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han også gav gods i Ølstykke, Skippinge og Odsherred samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få Stenholt, Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke hvad er.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 2 tønder
Byg 2 tønder
Lam 1
Gæs 1
Høns 4

Mål og vægt og penge