1557                Herluf Trolle 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Trollernes kapel

Portræt af Herluf Trolle

Andre af slægten

Trollernes stamtavle

Rigsadmiral Herluf Trolle (1516-65) var lensmand på Roskildegård 1557-1561.Han blev i den periode (1559) gjort til rigsadmiral, flådens chef. Han er begravet i kirken på sit gods Herlufsholm.

Våben for adelsslægten Trolle: En rød trold i gult. På hjelmen et rødt troldehoved mellem en gul og en rød ulvesaks. Slægten kommer fra Sverige.