1573         Christoffer Valkendorf 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Portræt og liv

Valkendorfs grav

Slægtens stamtavle

Rigsråd Christoffer Valkendorf (1525-1601) var lensmand på Roskildegård 1573-1574. Han var desuden rentemester og blev rigshofmester.

Våben for adelsslægten Valkendorf eller Walkendorff: I hvidt 3 sorte vinger om en rød rose. På hjelmen 5, 7 eller 9 vekselvis hvide og røde faner, undertiden op fra en skansekurv eller somme tider 7 påfuglefjer. Slægten kommer fra Pommern.