Christoffer Valkendorf 
Valkendorf som lensmand i Roskilde

Liv og indsats

                                                                                                   

Denne gravsten i Svindinge kirke er lavet af Hans Maler. Den viser brødrene Jacob, Christoffer og Axel Walkendorff. Rigshofmester Christoffer Valkendorf står altså i midten. Han var ikke gift. Og det var de to brødre heller ikke. De skrev sig alle til Glorup ligesom deres eneste bror, der var gift, nemlig Jørgen Walkendorff . I slægten ses det i generation efter generation, at kun en mand i hvert brødrekuld bliver gift. På den måde opnåede de (hvad enten det var aftalt spil eller ej), at deres ikke ubetydelige gods Glorup på Sydfyn blev splittet op i bidder ved arvedelinger. Den gifte bror og hans børn tog arv efter alle de ugifte. Som så prøvede at slå sig igennem som politikere, kirkefolk, lensmænd o.s.v. Det lykkedes meget godt i denne generation. Christoffer var statholder i Livland 1556, lensmand over Bergens provsti og Bergenhus, lensmand over Island og Vardøhus, lensmand Viborg slot, Gotland,  lensmand Roskildegård og Skjoldenæs, lensmand Jungshoved og Vordingborg, lensmand Salling Herred, Helsingborg & Odensegård, lensmand Vor Frue Kloster i Roskilde og statholder i København  1579. Desuden blev han rentemester 1574 og rigshofmester 1596. Bror Jacob til venstre nåede ikke så meget i sit korte liv: Han studerede i Frankfurt og døde ugift 1567. Bror Axel til højre faldt 1565 på Falkenberg Hede under Den nordiske syvårskrig 1563-70. Ved at afbillede de tre på samme sten sparede man også en del penge. Ligsten var dyre.

Læs mere om Christoffer Walkendorf i Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905).