Slægten Gøye 

 

Tureby

Marup

Dragsholm

Havelse

Tølløse

Kappelsgård         

 

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Gøye: Tre hvide ibsskaller i blåt. På hjelmen to ibsskaller, hver besat med seks påfuglefjer. Slægten stammer fra Lolland. Linjer i 1300- og 1400-tallet kaldte sig Krag og Staverskov. Dens først kendte mand var drosten Matheus de Floretorph, som nævnes 1264. Overhofmester Marcus Gøye, som døde 1698, var slægtens sidste mand.