Grevenkop-Castenskiold
                                                                                                               
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
   
 
 
 
                                                                                                                   
      Jørgen Frederik   ~ Johanne Vilhelmine                                                                                                                 
      Grevenkop-Castenschiold von Grevencop                                                                                                                
      til Store Frederikslund, Slagelse   ~ 4/1 1763                                                                                                                 
      & Hørbygård                                                                                                                  
      Landkrigskommissær for Sjællands Stift                                                                                                                    
      Generalmajor                                                                                                                    
      Kommanderede bondeopbuddet i slaget ved Køge
                                                                                                               
      * 28/10 1741  † Frederikslund 19/4 1819                                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
   
 
       
 
 
   
 
 
   
 
 
                                                                                           
      Caspar Holten  ~ Jacobine Severine Magens Hermandine  ~ August Jochum Frederik  Augusta Frederikke  ~ Heinrich Gyspert Castenschiold Margaretha Vilhelmine  ~ Frederik Carl Ferdinand                                                                                        
      Grevenkop-Castenskiold  ~ 24/5 1803 Grevenkop-Castenskiold von Pentz Grevenkop-Castenskiold til Borreby Grevenkop-Castenskiold  von Holck                                                                                         
      til Store Frederikslund * 1786 † 1812 * Hørbygård 8/8 1770      ~ Store Frederikslund  6/8 1802   * Hørbygård 6/6 1778    Kammerherre, General  * Hørbygård 9/3 1777    ~ Store Frederikslund 23/12 1798                                                                                         
      til Hagestedgård d.a. kammerråd Sct. Jan Johannes Magens † Sorø 17/1 1857      † Næstved 15/1 1852       ~ Store Frederikslund, Slagelse  9/11 1804   † Sorø  2/6 1813                                                                                             
      & Hørbygård                                                                                                                  
      Kammerherre, Cand.jur., Oberstløjtnant                                                                                                                     
      * Hørbygård  2/3 1780                                                                                                                       
      † Kindertofte, Sorø 13/2 1854  
                                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                             
                                                 
 
                                                                         
   
 
 
 
                   
 
           
 
                             
 
                                               
      Jørgen Frederik Johannes  ~ Marie Annette von Lüttichau                 Johan Vilhelm  ~ Adelaide Francisca Marie Friderike Emilie          Joachim Melchior  ~ Thekla Mathilde                         Caspar Holten  ~ Cathrine Marie Louise Jensen                                        
      Grevenkop-Castenskiold  ~ 2/7 1830                  Grevenkop-Castenskiold Brun         Grevenkop-Castenskiold Friherreinde Hochschild                         Grevenkop-Castenskiold ~ 11/5 1837                                         
      til Store Frederikslund                     til Hørbygård  ~ 3/11 1841          til Hørbygård  ~ Wien 18/9 1849                          til Hagestedgård * 23/2 1818 † 1901                                        
      Kammerherre, Major                      Jægermester, Cand.jur. * København 7/11 1821 † Sorø 12/3 1865         Kammerre, Cand.jur.                           & Hørbygård d.a. Oberstlieutenant Jensen til Gyldenholm                                        
      * 2/7 1804                       * Hørbygård  31/1 1806    s.a. Carl Frederik Balthasar Brun         Chargé d'affaires i Lissabon                             Kammerherre, Hofjægermester                                            
      † 25/3 1874                      † Hørbygaard 11/11 1844               * Hørbygård 3/10 1807                              * Hørbygård 6/6 1778                                             
                                              † Hørbygård 24/6 1878                             † Næstved 15/1 1852                                                  
                                                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                       
 
                                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
   
 
     
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
       
 
     
 
     
      Hans Schack Helmuth  ~ Louise Frederikke Franciska Schack Ida Sofie Vilhelmine  ~ Ludvig "Adolph" Castenschiold Jacobine Severine Gottholdine   ~ Vilhelm Peter Bartholin Johan Vilhelm  ~ Henriette Margarethe Reinholdine Elisabeth  Emmy Friede Sophie Holtine  ~ William August Carstensen Johan Vilhelm  ~ Marie Magdeleine Victoire Henrik  ~ Anne Margrethe "Daisy" Carl Holten  ~ NN Louise Emilie Cathrine      Caspar Holten Jens Peter  ~ Augusta Sophie Elisabeth von Schmidten Alvilde  ~ Carl Henrik Vilhelm Thuerecht Caroline  ~ Christian Frederik Tillisch Cathrine "Nini" Hansine  ~ Georg Benzon Bull Jacobine Severine  ~  J. J. A. Worsaae Carl Adolf     
      Grevenkop-Castenskiold von Brockdorff  Grevenkop-Castenskiold til Hagestedgård Grevenkop-Castenskiold Kammerjunker, Husfoged i Nybølle  Grevenkop-Castenskiold Krag  * Hørbygård 21/9 1842 ~ Sorø 15/8 1862   Grevenkop-Castenskiold Comtesse de Moüy Grevenkop-Castenskiold Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs Grevenkop-Castenskiold til Hørbygård Grevenkop-Castenskiold     Grevenkop-Castenskiold ~ 2/6 1873  Grevenkop-Castenskiold Castenschiold Grevenkop-Castenskiold ~ 19/12 1863 Grevenkop-Castenskiold ~ 12/10 1892 Grevenkop-Castenskiold ~ 17/10 1857 Grevenkop-Castenskiold    
      til Store Frederikslund * 29/2 1840  * Frederikslund 25/10 1833    Storkorsridder, Kammerherre * 20/9 1835      til Esromgaard  ~ 2/6 1873  † Vallerød, Hørsholm 28/2 1933 Kontreadmiral  Kammerherre, Cand.polit.  ~ 7/6 1888  Kammerherre, Cand.jur.  ~ Holmens Kirke, København 26/2 1910 til Hørbygård † 1925 til Hørbygård     til Hørbygård     * 28/7 1839  Kammerjunker, Ritmester, Branddirektør  * 23/10 1840  Kammerjunker, Herredsfoged  * 11/8 1850      til Hagestedgård Kammerherre til Hagestedgård    
      Kammerjunker, Sekondløjtnant      † København 18/9 1908     Gehejmekonferensraad, Ritmester          Kammerherre, Ritmester * Ringsted 28/7 1842 † Esromgaard 31/7 1890     Kongeligt Landstingsmedlem  Chargé d'Affaires Bruxelles og Luxembourg  * Paris 24/1 1867 † 2/11 1964  Gesandt i England og Østrig        Cand.polit.     Overhofmesterinde       til Hagestedgård       ~ 10/5 1867  † 18/4 1875            * 2/4 1838 † 1901     † 1856    
      * 18/3 1838         Hofchef hos Dronning Louise          * Hørbygård 23/11 1844             Ministerresident i Haag     * Hørbygård 28/8 1862      * Hørbygård 1/12 1850 † 1913     * Hørbygård 7/6 1853 † 1935     & Hørbygård                                            
                  Ordenskatmester         † Fredensborg 22/2 1933           * Hørbygård 8/5 1855     
† London 28/8 1921
 
                  * 18/6 1845                                           
                  ~ Kindertofte 25/10 1857                       † Scheveningen, Holland 22/5 1915       ~ Elisabeth                                                               
                               
 
                        Ahlefeldt-Laurvig                                                                
                                ~ Louise Siegfriede                    til Hørbygård                                                                
                                  Comtesse Knuth af Knuthenborg                      ~ 29/10 1920                                                                 
                                  ~ Vester Egesborg Kirke 28/10 1901                                                                                          
                                                                                                                           
                                                                                                                             
                              Har efterkommere