Dresselberg
                           
 
                                       
                                         
                                         
   
 
   
 
                             
      Jens NN  ~ NN                          
      Sjælland 1400-tallet                                
                                     
                                         
                                         
         
                           
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   
 
 
 
                               
      Henrik Jensen  ~ Ingefred Torbensdatter                              
       i Lyngby til Bjergbygård                            
      Bispelensmand 1470                            
      Bispelensmand Dragsholm                                
      Kendt 1470                                
                                         
     
 
                               
      ~ Kirsten Basse                            
        af Drøsselbjerg                            
          Heraf slægtsnavnet                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   
 
 
 
 
 
     
 
                   
      Anders Henriksen  ~ Abel Didriksdatter Morten Henriksen Ide Henriksdatter   ~ Christoffer Eriksen                 
      til Lyngby Quitzow Mester †1536 Dyre/Sosadel                
    Støttede Christian II   Kannik i Roskilde 1507    til Vindinge *                
      til Bjergbygård     Forstander for Skt. Agnete kloster                        
      Oprettede Kastrupgård     † Roskilde 20/8 1536                        
      † før 15/7 1535    
                       
                                     
                                         
                                         
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
      Ide Andersdatter  ~ Poul Poulsen  Karen Andersdatter ~ Jacob Pedersen     Niels Andersen ~ Johanne Hansdatter            
      † 30/1 1587 Skinkel med lilje † tidligst 1561 Mylting  til (Lille) Lyngby,  Rud             
          til Østrup      til Holmegård Kastrupgård, til Vognstrup          
                      & Bjergbygård                
                      Overtog Vindingegård* 1554                
                      † før 10/10 1594                
                          * Nu Fuirendal/Fyrendal              
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
      Erik Nielsen Folmer Nielsen Vilhelm Dresselberg  ~ Karen Grubbe Peder Nielsen  Anders Nielsen  ~ Mette Grubbe Manderup Nielsen Verner Nielsen
      Sekretær ved kancelliet til Kastrupgård til Bjergbygård, Beholdt som enke Vindingegård til Kastrupgård til Vognstrup ~ Vordingborg 1584 til Bjergbygård til Bjergbygård
      Provst i Thy 1591 Søofficer Kastrupgård,     & Vindingegård & Bjergbygård            
      † 1591 Hertug Hans´s husfoged på Als Vindingegård,     Sekretær i kancelliet Sekretær i kancelliet            
          † 1594 & Vognstrup     † 1595 Kannik i Lund            
              Landsdommer Sjælland 1603        
Rentemester 1590
           
              Landsdommer forlenet med Ringsted Kloster        
Landsdommer på Sjælland 1582-90
           
             
Overtog Hjularöd i Skåne
     
Lensmand Fredsgård     ~
Karen Skinkel
       
             
Ærkedegn Lund
        Lensmand Holbæk Lensmand Holbæk        
              Lensmand Ringsted Kloster         † 1613            
              Faldt i unåde hos Chr.IV                        
              †1620                      
                                         
                                         
                Slægtens sidste mand                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
           
 
 
 
                       
              Mette Dresselberg ~ Frederik Parsberg                    
               til Hjularöd, Overtog Hjularöd                    
            Bjergbygård, Bjergbygård,                  
              Kastrupgård, Kastrupgård,                    
              Vindingegård, Vindingegård,                    
              & Vognstrup & Vognstrup                    
              * 1600 † 1635                        
                                         
Mere om slægten                               Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa