Duebrødre Hospital
Hospitalet i middelalderen

Den nye bygning

Hospitalet efter reformationen

                                                                         

Billedet viser ærkedegnens bolig. 

Omkring midten af 1600-tallet var Duebrødre Hospital flyttet fra Duebrødrevænge ind til byen, til ærkedegnens tidligere bolig ved Fondens Bro.

I 1743 fik hospitalet ved Fondens Bro en ny bygning, og samtidig blev fundatsen ændret. Læreren og drengene fra Latinskolen skulde ikke mere forplejes, men have kostpenge. Senere igen er dette lavet om, så størstedelen af hospitalets indkomst overgår til Katedralskolen.

I 1879 blev det andet Duebrødre ved Fondens Bro nedrevet og det tredie og sidste opført. I det nyeste hospital havde 50 gamle mennesker af begge køn deres ophold. Denne bygning er i dag byrådskontor. I 1841 blev Duebrødre udvidet med et anneks i Bredgade, "Duebrødre Hospitals nye Stiftelse"; her har 4 enker eller forladte koner og 8 ugifte kvinder bolig.