1838               Bistrup

Bistrup ("Slottet")

                                                 

 

Bistrup Gods har ingen avlsgård (den er jo blevet sindssygehospital, dårekiste), hvorfor jorden bortforpagtes, det meste til den nyopførte Parcelgård på markerne øst for Bistrup.

I 1832 rummede Bistrup 183 patienter og 198 "incurable og andre svage Personer". Mange fra Roskilde og Skt. Jørgensbjerg fandt arbejde på anstalten.

Sindssygehospitalet har en forstander og en af dem bliver 1838 årets fuglekonge. Det er inspektør på Bistrup Lars Frederik Conradsen, som på sin skydeskive viser Bistrupgårds hovedbygning. Selve bygningen er forstørret her: