Det adelige Jomfrukloster
Sortebrødregård

Jomfruklostrets fundats

Jomfruklostrets gods

Indkørsel/grundlæggere

Udbygning 1906

Roskilde Kloster

                                                           

Sortebrødregård, som Mogens Godske opførte den fra 1565, var en fin lille trelænget gård. Det var den, enkerne Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel grundlagde Roskilde adelige Jomfrukloster1699.

Det adelige Jomfrukloster forenes 1974 med Odense Adelige Jomfrukloster, grundlagt 1716 af Karen Brahe. Stiftelsen hedder herefter Den Skeels-Juel-Brahe´ske Stiftelse eller blot Roskilde Kloster.