Selsø
Selsø

Selsøs ejere

Det er denne bygning, som stenene fra Skt. Clara Kloster er brugt til.

En tidligere hovedbygning. lå ved kirken, hvorom endnu navnet Gammelgårds have minder

Den enlængede og grundmurede hovedbygning med kælder og to stokværk og et nu nedbrudt trappetårn midt på facaden (se det gamle billede herunder) fuldførtes 1576 af Jacob Ulfeldt som en rensæssancebygning med røde mure, sandstensindfatninger, svajede gavle og etagespir (se igen tegningen herunder) . Den oprindelige portalsten med bygherrens og hans hustrus våbner og årstal ses nu i 2. stokværk. Bygningen i denne ældre skikkelse er afbildet i Jacob Ulfeldts jordebog. Borggårdsvoldstedet værnedes af spæremure med runddele i hjørnerne. Ud for broen over nordre grav stod et porthus. 

En større ombygnmg fandt sted under Chr. L. von Plessen. Årstallet 1734 står over den nye portbygnings barokportal. Hovedbygningen mistede sit trappetårn og øvrige renæssancetræk og står nu som en enkel blok med en barokportal i rødsten som eneste smykke.Meget fra det indre overførtes 1935 til Lindholm. Selsø har stået ubeboet i mere end 100 år.

Fra Jacob Ulfeldts jordebog