Selsø
Skt. Clara Kloster

Farvebillede af hovedfløjen

Ulfeldterne

Selsøs ejere

                                                                                

Stenene til herregården Selsø i Horns Herred nordvest for Roskilde stammer fra Skt. Clara Kloster. Så her står det! Det er bygningen til venstre, der er det oprindelige hovedhus. Det nyere barokhus til højre er en portbygning. En af Selsøs ejere var den tyske kansler Andreas Barby, som også havde Clara Kloster som len. Barby havde fået Selsø af Christian III. Det er nu ikke ham, der har hentet stenene i Roskilde. Det gjorde den senere ejer Jacob Ulfeldt til Bavelse. Det er hans søn, Corfitz Ulfeldt (ikke Christian IV's svigersøn Corfitz Ulfeldt ), som opførte den nuværende hovedbygning.