1679                   Holger Thott
Sortebrødregård
Anne Thott
Stamtavle for slægten Thott

Slægten Thott har et våben, som er firdelt af rødt og gult eller omvendt. På hjelmen er der to vesselhorn tværdelt af rødt og gult og gult og rødt. Slægten er en gammel skånsk uradelsslægt, hvis først kendte mand Tord Ågesen Thott er kendt helt tilbage i 1283. Nogle af slægtens medlemmer kaldte sig Mus, Due eller Kyrning. Slægten uddøde i Danmark 1785 med greve Otto Thott, men lever stadig i Sverige.