1829           Roskildehvile

Rugaard senior

                                    

Rugaard senior døde 1829 og Roskildehvile blev drevet videre af sønnen Lauritz, som fik privilegium 1830. I 1834 var kroen forpagtet til Ole Hansen, medens han selv tog sig af landbruget.

Det var ved Roskildehvile, at 250 sjællandske bønder samledes i 1840 for i hold at bære Frederik 6’s kiste, som natten forinden var ført hertil, det sidste stykke ind i Roskilde.

I 1852 nedbrændte kroen og ejeren havde planer om at flytte den ind i byen til det østre hjørne af Algade/Hestetorvet. Det blev dog opgivet af forskellige grunde - bl.a. var borgerrepræsentationen nervøs for at krogæsterne skulle søge til Hedehuskroen til skade for byen. Man så dog gerne, at der kom et smukt og moderne hotel på Hestetorvet til gavn for byen, men det var mere end Rugaard kunne klare. Planerne blev derfor skrinlagt og Roskildehvile blev genopført, men kort tid herefter overtaget af brændevinsbrænder Jørgen Larsen.