1674              Christian Arentz
Jørgen Hansen
Forordningen om gæstgiveri

                                                               

1674 søgte Christian Arentz kongen om bevilling som privilegeret gæstgiver og den endnu bevarede ansøgning indeholder oplysninger om vilkårene for forgængeren i Hersegade, Jørgen Hansen. "Eftersom her i byen altid har været en sær (dvs. særlig) privilegeret gæstgiver, som nu formedelst adskillige viderværdigheder og stor tynge har måttet opgive, så der fast ingen steder er i byen, hvor posten eller den rejsende kan have at søge til den rejsendes nødtørft ...", hvorpå følger hans bøn om bevilling.

Den 16. september 1674 fik Christian Arentz bevilling på at holde "et ustraffeligt værtshus for posten og andre rejsende mod billig og lidelig betaling .. og være fri og forskånet for alle borgerlige og byens bestillinger". Der er ikke tvivl om, at det er Jørgen Hansens værtshus i Hersegade, der hentydes til. Byens anden privilegerede gæstgiver, Jacob Winter, var ganske vist lige død, men enken fik næsten samtidig med Christian Arentz bevilling til at fortsætte på samme vilkår, som Jacob Winter havde fået i 1660.

Christian Arentz har formentlig overtaget ejendommen i Hersegade, der ifølge en tidligere oplysning i et brev fra Jørgen Hansen var specielt indrettet på gæstgiveri. De fleste andre gårde i byen var indrettet på landbrug. Gården i Hersegade havde også lidt jord, men her dyrkede man ikke korn. Man skaffede sig hø og strøelse til de rejsendes heste.

Skånske Krig 1676-79 satte naturligt nok gang i udskrivning af ekstraskatter, som ramte selv de privilegerede. Blandt de bedst stillede i klasse med borgmester Herman Schröder finder man Margrete salig Jacob Winter. Christian Arentz optræder bl.a. i en særskat, der skal ramme de bedst stillede ved at lægge skat på antal ildsteder, heste og kvæg, hvor han er opført med hele 9 ildsteder, 6 heste, 2 stude og 4 køer. Det er dermed den eneste større gård i Vor Frue rode, En gård, som i størrelse rangerer på linje med gårdene på Torvet.

I mandtallet 1690 nævnes ingen gæstgivere i Vor Frue Rode, så Christian Arentz må være holdt op, eller også er han død. Der høres i det hele taget ikke mere noget om gæstgiveri i Hersegade. I de næste mange år ligger gæstgiverierne i Algade eller Skomagergade.