1878                 Spritfabrikken
Kroen Møllehusene

Store Mølle

Spritfabrikudbygning

                                                                         

Kroen Møllehusene gik 1878 over til kun at være spritfabrik. Møllen i forgrunden er den oprindelige Store Mølle.