1943                 Spritfabrikken
Den gamle fabrik

Set forfra

 

                                                        

De røde produktionsbygninger på Spritfabrikken bygges 1943 for at fremstille alle de produkter som whisky , cognac o.s.v., som ikke kunne fås p.gr.a. krigen. Arkitekt er Alf Cock-Clausen.