1907                  Byparken
Pavillonen

                                        

Pipers Vænge beplantes 1907 og bliver begyndelsen til Byparken. Landskabsarkitekt er Aage Hansen. Før anlæggelsen lå der marker fra Domkirken og helt ned til Skt. Ibs. V.hj.a. testamenterede penge fra O. H. Schmeltz købes 1916 et vænge nord for Provstevænget. Vænget beplantes og udlægges som park. Det er en del af Byparken i dag.