1020                Domskolen
Forstørrelse
Tekst og forklaring
Videre om domskolen
                                                                  

Kalkmaleri, der viser skolesituation fra middelalderen. Det er Jesus, der følges i skole af sin mor, Jomfru Maria. I skolen er der læsende drenge (ingen piger). Og en lærer med to af de væsentligste pædagogiske redskaber fra datiden: Ris til at banke eleverne på ryggen med og en ferle til at straffe eleverne med ved at slå dem i den hule hånd.