1074               Domskolen
Forstørrelse
Tekst og forklaring
Tidligere om domskolen
Domskolen i senmiddelalderen