Egede
 

Egedes historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Moltkeslægten

Lungeslægten

Billeslægten

Rigshofmester Anders Jacobsen Lunge fik en beskeden arv efter sin rige faders Højstrupgods (kun 36 gårde). Når han alligevel kom til gode midler og formue skyldes et heldigt ægteskab. Han ægtede nemlig den rige enke Ingeborg Panter, som var enke efter Peder Offesen Neb, hvis slægt i et par generationer havde ejet godset Egede i Faxe hered. han døde senest 1429, men nåede inden da at testamentere Egede til sin anden hustru Eline Evertsdatter Moltke. Selv om Lungeslægten protesterede, stod testamentet fra 1423 ved magt og hun beholdt godset, til hun døde 1460. Først da faldt godset tilbage til en af Lungeslægtens sidste medlemmer, Sidsel Ovesdatter Lunge. Hun var gift med Torben Bille til Allindemagle, så via dette ægteskab kom Egede i flere slægtsled til Billeslægten. Ægtemanden skrev sig til Allinde og Svanholm, så også efter ham var der meget at arve til de samme arvinger, som arvede Egedegodset efter moderen.

Testamentet af 1423 siger ikke, hvilket gods, der hørte under Egede. Det nævner kun de lokaliteter, hvor godset ejede gårde. Skal man danne sig et billede af antallet af gårde, kan man rekonstruere et gårdantal i 1494 ud fra et skifte 1469 mellem Axel Lavesen Brok (gift med Sidsel Ovesdatters søster Ellen Ovesdatter Lunge) og arvingerne efter Tyge Lunge (Sidsel Ovesdatters bror). Disse sad inde med 1/4 af godset. Ellen Ovesdatter Lunges eget gods kan man se en oversigt over i hendes datterdatters jordebog fra 1523. Datterdatteren var Mette Albrechtsdatter Bydelsbak. Arveparterne skulle være 1/3 til  Ellen Ovesdatter Lunge 1469), ½ plus hovedgården til Sidsel Ovesdatter Lunge (1532) og 1/6 til Tyge Lunges døtre (1494). Det passer ikke helt med antallet af gårde i de tre kolonner, men forskellen kan skyldes gårdenes forskellige størrelse og årlige ydelse. Lægges til disse tal en beskeden antagelse om, at der må have været mindst én gård i de lokaliteter, der omtales 1423, fås samletallet i de grå felter ved at lægge tallene fra 1469, 1532 og 1494 sammen, hvor der er nogen, og ellers skrive 1: 

Herred Sogn Byer 1469 1532 1494 1423

Fakse

                             

 

 

Øster Egede

                             

Egede

                               

-

                               

-

                              

-

                             

1

                                    

Egede by -

-

- 1
Viverup 3

2

1 6
Ås -

1

- 1
Atterup -

-

- 1
Hejede -

-

- 1
Kongsted Lystrup - - - 1
Åstrup - - - 1
Torup 2 2 - 4 (3)
Hyllede 1 1 (øde) - 2
Lestrup 6 (3 øde) 6 3 15 (12)
Ulse Nielstrup - 2 - 2
Olstrup 1 - - 1
Ulse 1 (øde) - - 1
Dalby Frenderup - - - 1
Rode 1 2 1 4 (3)
Dalby 1 - - 1
Høsten 1 - - 1
Borup 1 3 1 5 (2)
Jenstrup 1 2 - 3
Kelstrup - - - 1
Druestrup 3 (1 øde) 2 1 6
Togerup 1 - - 1
Tureby Kæderup - - - 1
Fakse Tokkerup - - - 1
Fakse 2 1 1 4 (2)
Roholte Akselhoved 4 (1 øde) 5 1 10
Mosebølle 1 1 - 2

I alt   

79

Sidsel Ovesdatter Lunge døde så sent som 1503.  Hun havde været gift med Torben Bille til Allindemagle, så via dette ægteskab var der en række sønner, sønnesønner og døtre (repræsenteret ved deres ægtemænd, hendes svigersønner) der skulle arve Egede efter hende. Skiftebrevet fra 1507 er beskadiget, så vi ved ikke nøjagtigt, hvad alle arvinger fik. Blandt følgende arvinger er de af dem, som vi kan opgøre arven for, markeret:

Det Egede, der er beskrevet med 79 gårde ovenfor, er kun Egede i Faxe herred. Men det oprindelige Egedegods havde strøgods spredt ud over Sjælland, Fyn og Lolland, som det ses af, hvad arvingerne fik i følge skiftebrevet 1507. Her er der yderligere 99 gårde, så Egede bestod foruden af hovedgårde af 178 fæstegårde, altså et anseligt gods.

 

Herred Sogn Byer Peder Bille Steen Basse Bille Truid Ulfstand I alt

Stevns

                             

 Holtug 

                             

Holtug

                               

3

                                    

2

                                    

1

                                  

6

                      

Store Heddinge Tommestrup 1 1 - 2
Lyderslev Lyderslev 1 1 - 2
?? Tåstrup 1 - - 1
Fledegård - - 1 1
Havnelev Havnelev 1 - - 1
Varpelev Klippinge 2 (1 part) - - 2
Smerup Tårøje 1 - - 1
Flakkebjerg Hyllested  Hyllested  1 - - 1
Førslev Førslev - 1 - 1
Hammer Toksværd  Dysted 1 - - 1
Bårse Everdrup  Hemmestrup 2 - - 2
Volborg Sonnerup  Englerup 3½* 1½* - 5
Broby 1 (part) - - 1
Kirke Såby Torkilstrup - - 2 (1 part) 2
Tuse Mørkøv  Mørkøv 2 2 2 (1 part, mølle) 6
Hørby Uglerup - 2 (1 øde) 1 (øde) 3
Merløse Soderup  Ebberup 1 - - 1
Butterup  Æbeltved - 1 - 1
Fakse
Kongsted Lestrup 1 1 1 3
Skovtorup 1 - - 1
Axelhoved - - 1 1
Dalby Borup 1 2 - 3
Togerup - 2 - 2
Ås 1 - - 1
Rode - 1 - 1
Fakse  Fakse  2 - - 2
Ebbeskov 1 - - 1
Borrehoved - - 4 4
Sømme Svogerslev  Svogerslevgård 1 (part) - - 1
Horns Gerlev  Gerlev - 1 - 1
Gerlev hovedgård - 1 (part) 1 (part) 8
Ramsø Ørsted  Hønske - - 3 3
Dåstrup Dåstrup - - 1 1
Truelstrup - - 2 2
Lille Ishøj Tranegilde - 1 1 2
Lynge Sigerslevvester Sigerslev - 1 - 1
Tybjerg Vester Egede Rønnede - 1 - 1
  Fyn  Sentved 1 - - 1
Torup 1 - - 1
Lindeskov 1 (part) - - 1
   Falster  1 by - - 1 1
    Lolland 5 byer 6 8 2 16

I alt   

38½ 32½ 24 99

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.

* Den halve er møllen.