1558                  Byfogeder
Rådhuset
Fogeder før reformationen
Fogeder efter reformationen

Bystyrets ordning

                                                                        

Fogeden var kongens repræsentant i byen, og i denne egenskab var han politimyndighed og dommer i kriminalsager på bytinget. Økonomiske sager kom fortsat for rådstueretten, hvor det var borgmester og råd, der dømte. Og ægteskabssager blev behandlet af tamperretten, som var det, der var tilbage efter reformationen af tidligere tiders domkapitel.

At det kunne være bekosteligt for både by og stat (ved byfogeden) at føre en retssag, viser sagen mod vognmand Niels Nielsen i 1624. Han havde slået en kollega ihjel:

  • Øl, mad og varetægt betalt af byfogden med 1 daler pr. uge: 
19 daler
  • To vognmænd, som fragtede fange og anklagere til landstinget i Ringsted
4 daler
  •  Øl og mad for 5 personer i Ringsted:
2½ daler
  •  Betaling til landstingsskriver for den velbyrdige landsdommers stadfæstelse på de 16 mands tog (kendelsen):
1½ daler
  •  Mestermanden for en henrettelse:
6 daler
  •  Mestermandens tjenere til drikkepenge:
½ daler
      I alt 33½ daler

Når fogeden skulle betale mestermanden (skarpretteren, bøddelen), var det fordi den myrdedes familie ikke havde råd. Det var ellers deres pligt at betale.