1519

Søren Nordby, Christian II's admiral og tro tilhænger i de følgende år, sidder som høvedsmand på Harritsborg. 

Alligevel pantsætter Christian II. borgen med al dens tilliggende til biskoppen i Roskilde, Lage Urne. Roskildebispen står nu nærmest som fyrste af Roskilde by og omegn.

Dorothea, datter af Borgmester Jens Boesen og gift med kongens herold, bor Algade 5. Da moderen  Elsebe dør, overtager heroldfamilien også Algade 7.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle