1520

Christian II får  Pave Leo I. til at udnævne lejetropsføreren Diderik Slagheck til dekan i Roskilde; herfra gik hans hæderkronede livsbane over ærkebispestolen i Lund til bålet på Gammeltorv i København.

Lage Urne forærer domkirken stolen til de tre prælater, som stadig står i kirken.

For Clara kloster er det en hård tid. Frederik I opkræver hårde skatter, også af kirkelige institutioner. Og den voksende storby København tiltrækker bondesønner, der vil væk fra landbruget, så mange gårde ligger øde og kan ikke fæstes ud.

Laurids Klejnsmed, som ejede halvdelen af grunden Algade 8  fik Oluf Jensen Guldsmed som nabo på den anden halvdel. Denne lejede halvgrunden af Skt. Agnete kloster. 

Det har sikkert været svært at få bestemmelserne om salg af stude gennemført, for kongens foged fandt ud af, at en tysker i Roskilde havde købt stude, som han ville drive ud af landet. Det var en overtrædelse af de sjællandske byers eneret, og fogden beslaglagde dyrene "til Eders Nådes behov", altså til kongen.

  Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle