1370                  Algade 8
Huset på Algaden
1475

Under Agnete kloster

Domapoteket ca. 1600

                                                   

I nr. 8 er boder (med salgssteder) lagt ud mod gaden, medens den finere bygning, hvor beboelsen lå, er placeret inde på grunden. Dette er den oprindelige måde at udnytte en bygrund på, og derfor er grundene lange og smalle. Hen imod 1400 kravler de fine huse frem mod gaden, medens baghusene er udlejede boder. Det ses i nr. 10 her. De finere huse var bygget af teglsten, boderne af bindingsværk. Og teglstenshusene havde tit kamtakker som på tegningen her.

Ejeren 1413 er fra København og hedder Bertholdus Quado. Han sælger nr. 8 til borgmester i Roskilde Ingwar Anderss.