1668              Lejermålssager
Retssager

1669

1670

1671

Ved bytinget i Roskilde blev der dømt i sager om lejermål, d.v.s. sager, hvor folk, der ikke var gift med hinanden gik i seng med hinanden. Straffen var åbenbar skrifte og sagefald. Ved åbenbar skrifte skulle begge parter stå frem i (dom-)kirken og bekende deres synd. Og sagefald var en bøde på normalt 4 daler og 2 mark. Bøden kunne stige op til 15 daler for gifte personer. Men der var også tilfælde, hvor man p.gr.a. syndernes fattigdom måtte afstå fra at opkræve bøderne. Hvad man så gjorde melder historien intet om. I 1668 var der følgende sager:

1.       Anne Christensdatter besovet i København af Jens Findsøn, prokurator.

2.       Peder Jensen og Birgitte Nielsdatter havde forset sig med hinanden i Lectoris Theologiæ Mag. Thamis Michelsøns hus. De ægtede hinanden.

3.       Birgitte Andersdatter udlagde Christian Rasmussen Vordeneius, studiosum.

4.       Margrete Pedersdatter udlagde en ægtemand Jørgen Thomsen i Lellinge (?) mølle.

5.       Karen Olsdatter udlagde en skomagersvend ved navn Niels Olsøn.

6.       Maren Rasmusdatter udlagde Jens Christensøn Brygger.

7.    Sissel Nielsdatter udlagde en trompeter ved navn Søren Oelsøn.