1617              Retsvæsenet
Bystyret

Fængsel

Byting

Kortet (fra Resens kort) viser til højre rådhuset, hvor retten blev sat, kagen (en pæl på torvet), hvor folk blev kagstrøget (pisket) og det lille hus på torvet, hvor rettergangsfolkene kunne gå inden døre. Det kan være en rest fra Skt. Laurentii kirke.

Ved bytinget i Roskilde, hvor fogeden var dommer, handlede de fleste sager om lejermål (hor eller samleje mellem folk, der ikke var gift) og om vold.

Hvad lejermålssager angår, havde en bagersvend ved navn Søren Laursen i 1618 "beligget" en pige, som hed Anne Andersdatter. De tjente begge hos Laurits Bager. Sagefaldet (bøden) lød på 12 gode dalere (dvs. rigsdaler i modsætning til sletdalere) til manden, mens pigen slap med det halve, altså 6. Karen Nielsdatter havde samme år "ladet sig beligge" af en soldat (sagde hun), som "kom med folk ad Ostindien til" (det år sendte det nyoprettede Ostindiske Kompagni et skib, "Øresund" til Sri Lanka, og de fleste ombord, sikkert også Karens soldat omkom på rejsen). Karen måtte betale en bøde på 32 mark (lidt mere end 6 rigsdaler). Så slap Peter Huger billigere, idet han kun skulle af med 6 mark for at beligge en pige. Rabatten fik han ved at ægte pigen. I 1633 viste samfundet, at man slog hårdt ned på  hor. I Jens Kochs boder fangede vagten to kvinder, Karen Smeds og Dorethe, som kaldtes "Gemmeren",  og de blev anklaget for letfærdighed og hor. Beviset fandt vagten i den enes seng, hvor der lå en smedesvend. De blev begge fængslet i 14 dage, hvorpå de blev forvist fra byen. Det kostede byfogeden 1 mark om dagen at give kvinderne øl, mad og brændevin (så det var ikke vand og brød), i alt 5 daler. I 1644 havde Sofie Hansdatter "forseet sig mel leyermaall" hele tre gange, men da hun var syg, kunne man ikke straffe hende med det samme. Så man måtte holde hende og hendes to små børn "på kost og i varetægt" i 9 uger, før hun var rask nok til, at mestermanden kunne kagstryge hende. Det kostede fogeden 15½ daler og 1½ mark. Samme år blev Sidsel Jørgensdatter henrettet, fordi hun året før havde ombragt sit nyfødte barn. At slå sin egen baby ihjel var en forbrydelse, der forekom engang imellem, og den hang sammen med synet på lejermål. Det kunne måske lykkes at holde en graviditet skjult og så slå barnet ihjel, når det var født. Så slap man for straf. Sidsel kunne bare ikke skjule det, så hun blev pågrebet. Man kunne bare ikke henrette hende eller sætte hende i hullet med det samme, for hun blev røbet ved, at hun netop var meget svag efter en fødsel. Så Henning Bysvends kone blev  sat til at pleje hende for 3 mark i 12 uger, og så fik hun oveni 10½ daler for kosten. Ved bytinget afsagde 16 nævninge en klar dom, men en så alvorlig sag skulle også stævnes for landstinget, og det var i Ringsted. Så sammen med et par bysvende måtte man transportere hende til Ringsted, og det skulle vognmanden have 2½ daler for, ligesom man måtte betale 3 mark til fortæring til alle, mens man opholdt sig i Ringsted i 2 dage. Så kostede det 3½ daler at få udstedt landsdommerens kendelse, som også dømte Sidsel til døden. Og man måtte betale en tjenestedreng 3 mark for at få dommen hentet. Endelig skulle mestermanden, "som rettede hinde" have 4 daler for sin indsats. Alt i alt løb afstraffelsen af Sidsel Jørgensdatter op i 27 daler og 10 skilling. Heraf betalte kongen ved fogeden det halve, byen de andre 13½ daler og 5 skilling.

Vi kender fra en årrække, nemlig 1668, 1669, 1670 og 1671 til, hvem der skulle stå offentligt skrifte i domkirken, fordi de havde begået lejermål. Fortegnelserne stammer fra fogedens regnskab, fordi de fremstillede også skulle betale bøder.

Af voldssager kan nævnes en, hvor en Peder Madsen natten mellem 4. og 5. juni 1630 overfaldt Maren Lauridsdatter og Kirsten Jeppesdatter, der boede i de fattiges boder (måske Trolles boder). Men da de "for deres fattigdoms og armods skyld" ikke havde noget, de kunne tilfredsstille ham med, sønderslog han i raseri alt, hvad han kunne finde. Han blev dømt til døden. Men skulle have mad og øl de 10 uger og 3 dage, det varede fra han blev fanget og til han blev henrettet 16. august. Regningen kunne de fattige kvinder ikke betale så fogeden måtte af med: