1618                   Fiskeimport
Handelslivet

Ølsejladsen

Tømmersejlads

Samsøskipperne kom til Roskilde med andet end øl fra Rostock.

26. april 1618 lander Peder Sørensen fra Nordby 3 læster sild fra Aalborg, hvor ladningen også var blevet fortoldet. 30. april kom en anden Sørensen fra Nordby, Morten, med 2½ læster sild. Limfjorden bugnede i de år af sild, som Øresund havde gjort det i middelalderen. 1 læst var også m.h.t. sild 12 tønder. Og prisen lå fast: 1 tønde ferske sild svarede i værdi til 1 tønde hartkorn (rug eller byg). Hvis sildene var saltede, kostede vårsild (ikke så fede) 2 tønder hartkorn, høstsild (fede og næringsrige) til 3 tønder hartkorn. Jo federe og salte, desto dyrere.

Ikke kun samsingerne sejlede med sild. Allerede i 1610 kommer der 16 læster sild til byen, altså 192 tønder, og de fleste af dem er bragt fra Aalborg til Roskilde af skippere fra Djursland: Laurits Rasmussen fra Sangsted nord for Grenå og skippere fra Fjellerup på Djurslands nordkyst. Skippere fra Læsø kom med andre fiskeprodukter - vel hjemme fra øen - nemlig tørrede hornfisk. I 1618 kom der 6 skibe med i alt 1200 hornfisk. Samme år kom der torsk fra Marstrand i Bohuslen og laks fra Halmstad i Halland.