1613                  Tømmerimport
Handelslivet

I 1618 kom der til havnen i Roskilde fisk, øl og tømmer. Tømmeret kom hovedsageligt fra Norge, som var skovrigt, men først og fremmest havde udviklet nogle effektive, vanddrevne save kaldet opgangssave. Der var først og fremmest tale om bygningstømmer. I 1618 kom der alene fra den lille by Kalvsund i skærgården i Bohuslen lidt nord for Göteborg 15 skibe, så at denne by faktisk var Roskildes vigtigste handelspartner. Lasten kunne være fortoldet ved udførslen. Således blev laster fra Kalvsund ofte fortoldet i Anfasterød syd for Uddevalla i Bohuslen.

En typisk last kunne se således ud (1 tylvt = 12 stk.):