1630

 Fra og med i år står der ikke længere noget i byfogedernes regnskaber om Roskildes handel ad søvejen. Det er ikke fordi søfarten indstilles, selv om den ser ud til at være blevet mindre. Forklaringen er, at indenrigske varer blev fortoldet der, hvor de blev afskibet fra. Der står direkte i en påtegning af regnskabet, at tolden "skal ikke agtes, men klareres hos kommissarierne i Skåne". Hvis der endelig kom varer, der ikke var fortoldet, ind i Isefjorden, blev de fortoldet ved indsejlingen i Rørvig.

En mand overfaldt natten mellem 4. og 5. juni to kvinder, der boede i de fattiges boder (måske Ulfeldts boder eller Trolles boder). Men da de "for deres fattigdoms og armods skyld" ikke havde noget, de kunne tilfredsstille ham med, sønderslog han i raseri alt, hvad han kunne finde i deres beskedne hjem. Han blev dømt til døden. Men skulle have mad og øl de 10 uger og 3 dage, det varede fra han blev fanget og til han blev henrettet 16. august. Regningen kunne de fattige kvinder ikke betale så fogeden måtte af 24½ daler og 8 skilling.

Himmelev Kirkes prædikestol er fra denne tid.

Underadmiral Peder Galt arver Sortebrødregård, da hans kone dør.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle