1731   Maglekilde Klæde- og Papirfabrik
Klædefabrik

Vandkuranstalt

Som noget af det første, der brændte 1731, var Maglekilde Mølle. Der blev i stedet 1737 bygget en fabrik, der producerede papir og desuden omkring 1760 var væveri og spinderi, “Maglekilde Tøj- og Raskmageri”. Første ejer af papirfabrikken var Ole Pedersen Schjøtz.

Tekstilfremstilling blev hastigt industrialiseret i alle led. Det begyndte med en række opfindelser i England, men bredte sig, selv om det var svært for danske virksomheder at konkurrere med netop engelske varer. I England var spindemaskinen "Spinning Jenny" opfundet i 1730'erne. Så fulgte en maskinvæv. Og også kartningen af uldet blev automatiseret. Billedet her er en hånddrevet kartemaskine drevet af en dreng (børnearbejde var udbredt i tekstilindustrien). Billedet stammer fra en københavnsk skydeskive for klædefabrikør J. G. Cramer (1815).

Chr. Marfelt noterer i 1761, at der i Roskilde foruden papirfabrikken på Maglekilde Mølle var en nyanlagt uldfabrik. Om papirmøllen siger provst Meyer i 1753, at den fremstiller trykpapir og kardus. "Dog var Værket bedre, havde det kun en mere bemidlet Eier".

”Maglekilde Papirmølle” fik 1820 landets fjerde dampmaskine. Fabrikken ejedes da af tyskeren Glückstadt. I 1846 blev fabrikken revet ned og på grunden opførtes Maglekilde Vandkuranstalt.