1764

Pontoppidans Danske Atlas med et prospekt, der viser Roskilde, udgives.

Holger Skeel ophører som amtmand og bliver  afløst af greve Eggert Kristoffer Knuth.

Anders Dinesen afløser Peter Hermann von Ham som byfoged i Roskilde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle