1847              Jernbanen

Københavns Banegård

Roskilde Banegård 

Den første danske jernbane mellem København og Roskilde indvies 1847 af Christian VIII. Stationsbygningen i Roskilde er landets ældst bevarede. Banen er blevet til på privat initiativ af sekretær i Rentekammeret Søren Hjort og bogholder Gustav Skram. Strækningen gøres dobbeltsporet i 1873.

Banen føres fra Roskilde videre til Korsør 1856. Sydbanen til Madsnedssund over Køge bygges 1870. Banen Roskilde - Kalundborg via Holbæk bygges 1874. Staten overtager banelinjerne på Sjælland i 1880. Roskilde er helt klart Sjællands trafikknudepunkt.