1870

  

Sydbanen til Madsnedssund over Køge bygges.
Hjørnehuset Bondetinget 2 bygges.

Gæstgiver Anders Nielsen sælger Algade 5 til gæstgiver Lars Jacobsen, som bygger et nyt hus og satser på torvefolket i sin restauration. Hos ham kunne man allerede kl. 7.00 om morgenen få nystegt kalvesteg.
Roskilde Håndværkerforening stiftes. Den driver senere Stiftelsen Ringstedgade 70 for ældre håndværkere. Den er også drivkraften bag Teknisk Skole.

Peter Chr. Frederiksen (*1823) får købmandsskab i Algade 15 (Bryggergården). Han ejede til 1863 Algade/Hersegade-hjørnet, som han solgte til broderen Fritz Frederiksen.

Toldbod oprettes i Jernbanegade.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle