1820              C. Liebe

Liebes gård

Den senere geheimekonferensråd og højesteretsadvokat Carl Christian Vilhelm Liebe blev født i Liebes gård (som er opkaldt efter hans familie, som oprindeligt  lejede gården af købmand Borch) i 1820. Han er søn af Caroline Frederikke Munck (f. 1790 d. 1866) og Georg Julius Johnssen Liebe (f. 1789 i Norge, d. 1866). Han gik embedsvejen, som der var tradition for i hans familie, og blev jurist for 1851 at blive højesteretssagfører. Han førte mest sager for store godsejere. 1861 vælges han som Roskildes folketingsmand (til 1866). Han var egentlig nationalliberal, men sluttede sig snart til højre. 1866 vælges han til landstinget, og formand for dette ting bliver han 1869 (under hele provisorietiden til 1891). Han var gift med Anna Sophy Pedersen.

Da han døde 1900, gik hans sagførervirksomhed, en af landets største, i arv til hans søn Otto Liebe (1860-1929). Han var ikke politiker, men blev alligevel indblandet i politik under den såkaldte påskekrise 1920. Da ministeriet Zahle trådte tilbage 29/3 1920, bad kong Christian X (imod alle regler og Grundloven) Liebe om at danne et forretningsministerium, hvad han så gjorde. På den måde sad han som statsminister fra 30/3 til 5/4, mens folk på gaden, de radikale og socialdemokratiet råbte højt om, at kongen havde begået statskup. Det var sidste gang, en konge direkte blandede sig i det politiske spil.